مقالات ویندا

اخبار و مقالات ویندا

اینترنت اشیاء چیست ؟

تصور کنید که در حال بازگشت از مسافرت هستید و در مسیر خانه در حال رانندگی هستید،با خود میگویید: "کاش میشد قبل از اینکه به خانه برسم بخاری روشن میشد و خانه را گرم میکرد ویا کولر روشن میشد و قبل از رسیدن من خانه را خنک میکرد..."


نویسنده: مهران مظهر
انتشار:
دسته بندی: مهران مظهر
تعداد بازدید: 1183
بیشتر بخوانید...